Rozšířené vyhledávání

Průvodce Sony DVD Architect

Autor steviezah 
Průvodce Sony DVD Architect
26. 10. 2011 14:07
Toto téma je uzamčeno,pro případné dotazy vytvořte nové vlákno,nebo použijte související.

Než začnete.Text popisuje poznámky a upozornění.
DVDA_II.txt

Začínáme

Obrázek ukazuje defaultní nastavení po spuštění.Protože obsahuje i popis částí nebudu se jim dále věnovat.Při psaní dalšího textu
budu používat české výrazy vepsané v obrázku.Např: v panelu nabídek klikněte na File,v Okně vlastností klikněte na.....Jak to funguje?

Základní postup pro tvorbu DVD nebo BD disku je v podstatě stejný, bez ohledu na typ projektu, který se rozhodnete vytvořit.
Níže uvedené kroky popisují princip tvorby:

1)Spuštění nového projektu a určení typu projektu, který chcete vytvořit
(menu pro filmy, hudební/ video kompilace, kompilace obrazu nebo jeden film)
2)Výběr a přidání Vašich médií
3)Náhled projektu
4)Příprava a vypálení Vašeho projektu

ad1)Spuštění nového projektu.

Poznámky:
Můžete si navrhnout projekt, který bude jednoduchý nebo složitý podle Vašich představ, skládající z fotek,audia,videa. Organizace těchto jednotlivých komponentů je důležitou částí procesu tvorby.
V programu DVDA je organizace zpracována v souboru projektu(*dar),který ukládá důležité informace
o umístění zdrojového souuboru,vkládání bodů kapitol,textu a další.
Tento soubor není multimediální sooubor,ale používá se k vytvoření finálního produktu kdy je dokončena editace.

Jak na to:
1)V panelu nabídek klikneme na File a vybereme New.Zobrazí se dialogový box.
2)Na kartě General klikneme na typ projektu, který chceme vytvořit.
Na výběr máme tyto možnosti:

a)Menu based - vyrábí disk, který zobrazí nabídku menu.Uživatelé mohou procházet položky menu a vybírat to co chtějí vidět.Můžete přidat libovolný druh media do menu disku.Můžete přidat několik nabídek menu a kapitol

b)Music/Video compilation - vyrábí disk obsahující kompilaci audio nebo videosouborů.Můžete použít foto nebo video a každé medium propojit s audio souborem.Tato kompilace neobsahuje menu, ale uživatelé mohou přeskakovat dopředu a dozadu pomocí dálkového ovladače.

c)Picture compilation - vyrábí disk,který zobrazí slideshow ze statických obrázků.Můžete použít jednu audio stopu pro přehrávání během zobrazování obrázků.Tato kompilace neobsahuje menu, ale uživatelé mohou přeskakovat dopředu a dozadu pomocí dálkového ovladače.

d)Single Movie - vyrábí disk obsahující jeden film.Volba Single Movie neobsahuje menu nebo jiná media(kromě úvodního audio/videa pokud je použito.)V rolovacích nabídkách nastavíte:
Disc format - typ disku(DVD nebo BD)
Project video format - rozměr a poměr videa na disku
Project audio format - druh audio formátu na disku

Pokud zaškrtnete políčko Start all new project with these settings, budou v nové projekty otevírány s tímto nastavením.
Na obrázku je nastavení pro standartní DVD se stereo zvukem.


To je zatím vše,tento příspěvek budu doplňovat postupně podle svých časových možností.Upraveno 6krát. Naposledy upravil steviezah (29. 10. 2011 21:44).
Re: Průvodce Sony DVD Architect
04. 11. 2011 01:54
Základní nástroje pracovního prostoru

Editační panel


Než budete číst dál, doporučuji Vám vytisknout nebo překreslit si obrázek z první části průvodce DVDA.jpg.
V dalším textu budu používat názvy panelů a oken tak jak jsem je přeložil a navrhl.

V tomto díle Vám popíšu několik základních nástrojů pro práci v pracovním prostoru.

Nástroje editačního panelu:

1)Nástroj výběru - Selecting tool

Tento nástroj umožňuje vybírat a přemisťovat objekty.

2)Nástroj změny velikosti - Sizing tool

Zvolením nástroje měníte velikost objektů a je možný i přesun.

3)Nástroje zarovnávání - Align .......

Tyto nástroje se aktivují, pokud máte vybráno dva a více objektů a slouží k jejich zarovnání.Jak který nástroj funguje je patrné
z piktogramu.

4)Nástroje pro vytvoření jednotné šířky a výšky objektů a nástroje pro centrování objektů
Make Same Width - Make Same Height

Tyto nástroje se aktivují pokud máte vybráno více objektů a nastavují jejich jednotnou šířku a výšku.

Horizontal centering - Vertical Centering

Myslím, že centrovací nástroje objektů nemusím popisovat :-)

5)Nástroje nastavení jednotných velikostí mezer
Nástroje se aktivují pokud máte vybráno více objektů a nastavují jejich jednotnou mezeru v horizontálním a vertikálním směru.
Space Across - nastavuje rozteč mezer vodorovně.
Space Down - nastavuje rozteč mezer svisleUpraveno 4krát. Naposledy upravil steviezah (04. 11. 2011 10:23).
Re: Průvodce Sony DVD Architect
04. 11. 2011 10:35
Základní nástroje pracovního prostoru

Panel nabídek - Options


1)Grid Settings - nastavení mřížky
Tato volba umoží detailnější nastavování mřížky v pracovním prostoru.Kliknutím na tuto volbu se zobrazí další nabídka:
Její popis je v obrázku.2)Enable snapping - tato volba umožní přichytávání objektů k dále popisovaným možnostem.Pokud není navolena
je možno objekty umisťovat jakkoliv.Následující volby jsou umožněny pokud je volba Enable snapping aktivována.
3)Snap to Grid - přichytávání k mřížce
4)Snap to Objects - přichytávání k objektům
5)Snap to Areas - přichytávání k bezpečným zónám(zona titulků,zona akce)
6)Volbu Simulate Device Aspect ratio nechte zaplou,vypnutí vede k zobrazení jako na monitoru 4:3.
7)Volba Preview on External monitor slouží k zobrazení na jiném monitoru.
8)Volba Customize Toolbar umožní nastavit Panel nástrojů podle Vašich představ.
9)Volba Preferences slouží k nastavení programu

To je k Options vše.Upraveno 9krát. Naposledy upravil steviezah (04. 11. 2011 17:52).
Re: Průvodce Sony DVD Architect
04. 11. 2011 16:19
Základní nástroje pracovního prostoru

Panel nabídek - View - Workspace overlays
Tady si nastavíte zobrazení překryvů v pracovním prostoru.Myslím, že zde bude stačit překlad. Zatím jenom ty položky které vzhledem k dalšímu pokračování průvodce budete potřebovat.
1)Show Title Safe Area - Zobrazit bezpečnou oblast Titulků.
2)Show Action Safe Area - Zobrazit bezpečnou oblast Akcí.
3)Show Object Order - Zobrazit pořadí objektů.
4)Show Grid - Zobrazit mřížku.

Pokud požadujete geometrický vzhled nebo přesnost nebo jenom chcete mřížku používat jako vodítko ,doporučuji Vám do Panelu nástrojů položku Show grid přidat.
Postup.Běžte v panelu nabídek do Options,vyberte Customize Toolbar.Zobrazí se nabídka,v levé části vyberte Show grid.Pomocí tlačítka uprostřed Add jej přidejte do panelu.Můžete použít oddělovač,jmenuje se to Separator.Hotovo, stačí :-)Upraveno 8krát. Naposledy upravil steviezah (07. 11. 2011 17:49).
Re: Průvodce Sony DVD Architect
04. 11. 2011 20:55
Základní nástroje pracovního prostoru

Panel úprav textu.

Tento panel se aktivuje k zobrazení až si v pracovním prostoru vyberete textový objekt.


Obrázek je vytvořen jakoby s otevřenými všemi volbami.Popis je přímo v obrázku,takže dalšího komentáře netřeba.
Pokud jsem to všechno dobře popsal, mohli byste vytvořit takový menu text.

Upraveno 6krát. Naposledy upravil steviezah (04. 11. 2011 23:44).
Re: Průvodce Sony DVD Architect
07. 11. 2011 17:48
Základní popis Přehledu projektu,Okna vlastností,Karet a Časové osy.

Tyto položky popíšu jenom zběžně, protože jejich účel budu podrobněji popisovat v jednotlivých návodech.

Okno Přehled projektu.
Popis funkcí je v obrázku.Okno vlastností

V tomto okně nastavíte vlastnosti pozadí menu,textových objektů,tlačítek a ostatních vlastností vztažených k vybranému objektu.
Objekt je možno vybrat z pracovního prostoru a z okna přehledu projektu.
Na obrázku je vybráno tlačítko náhledu a v okně jsou jeho vlastnosti.Karty - Průzkumník(Explorer)
Tuhle kartu budete asi používat nejčastěji.Časová osa.
Popis funkcí je v obrázku.Tím bych ukončil základní popis programu,příště budu pokračovat v návodech na menu,kde funkce popíšu podrobněji.Upraveno 2krát. Naposledy upravil steviezah (07. 11. 2011 18:56).
Re: Průvodce Sony DVD Architect
08. 11. 2011 09:42
Rozhodl jsem se přidat ještě tento příspěvek a tím hrubý popis uzavřít jako kompletní.Tento popis jsem takto koncipoval hlavně
pro ty z Vás komu stačí přeložit popisky tlačítek a nabídek.

Export na disk - postupy před vypálením projektu.

V tomto díle si popíšeme činnosti a postupy před vypálením Vašich projektů.
Máte-li hotový projekt, podle typu kliknete v panelu nástrojů na položku Make DVD nebo Make Blu-ray Disc.Objeví se Vám okno s nabídkou se třemi volbami pokud tvoříte DVD projekt.Pokud tvoříte BD projekt volba Write Master není zobrazena..

1)Prepare
2)Burn
3)Write MasterVolba Preparea)DVD projekt
Připravíte svůj projekt do Vámi určené nebo defaultně nastavené složky, která bude mít strukturu DVD disku.
Budou to složky VIDEO-TS,AUDIO_TS.Vypálíte je později podle potřeby na disk.
b)Blu-ray projekt
Připravíte svůj projekt do Vámi určené nebo defaultně nastavené složky.Uložení bude do ISO souboru.
Vypálíte později podle potřeby na disk.
Upozornění!!!Tento soubor ISO není kompatibilní po přímém načtení do virtuální mechaniky Daemon a otevření v Power DVD.
Pokud jej chcete přehrát nakopírujte strukturu na pevný disk(HDD) do složky.


Volba Burn
Poznámka: Postup u této volby je shodný jako při volbě Prepare, rozdíl je v tom, že pokračujete vypálením z prostředí programu.Proto podrobnější popis.

Zde máte možnost vypálit Vaše předchozí projekty(zvolíte Previously prepared folder) nebo současný projekt(zvolíte Current folder)
a potvrdíte Next(další).Okno se změní na okno zpráv o Vašem projektu.Zde se zobrazí informace,varování a oznámení o chybách.
Máte taky volbu Optimize,kde upřesníte možnosti optimalizace.
Pokud se Vám neobjeví chybové hlášení dejte Next.Proběhne výpočet titulků,rekomprese videoaudio komponent podle potřeby a zobrazí se závěrečné okno pro vypalování.
Zde si nastavíte podle Vašich požadavků parametry a zvolíte mechaniku(Device).Jestliže Váš projekt bude nastaven jako DVD,je v nabídce Device možnost zvolit vypalovačku ISO Image Writer.Vaše DVD bude
uloženo na disk jako obraz.Tento obraz je možno otevřít ve virtuální mechanice Daemon a přehrát v Power DVD.

Volba Write Master
Tato volba slouží k vytvoření tzv.Master disku pro kopírovací zařízení.Umožňuje nastavit formát DVD,region a typ ochrany.

Tím bych ukončil rychlého průvodce programem Sony DVD Architect 5.2Upraveno 6krát. Naposledy upravil steviezah (10. 11. 2011 20:38).
Promiňte, ale nemůžete přidávat odpovědi na toto téma. Toto téma bylo již uzavřeno.